Stichting Tupajumi; also known as the Tupajumi foundation
Stichting Tupajumi is opgericht op 14 oktober 2009 te Enschede en is ingeschreven onder nummer 08208409 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
The Tupajumi foundation was established on the 14th of October 2009 in the city of Enschede and is currently registered under the number  08208409 at the Chamber of Commerce of Rotterdam.

KVK-nummer: 08208409
RSIN: 8213.76.718

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel;
– het promoten van kunstenaars
– en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zie ook de statuten van Stichting Tupajumi en het overzicht van de activiteiten van de laatste jaren.

Beleidsplan
Het beleid van Stichting Tupajumi is per jaar terug te vinden in de Jaarverslagen.

Bestuursleden Stichting Tupajumi:
Jonathan den Breejen (NL) voorzitter,  Vacante positie van secretaris, Bérénice Staiger (DE) penningmeester.

Beloningsbeleid bestuursleden
Bestuursleden van Stichting Tupajumi ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs) taken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/ vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Jaarverslagen:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Contact Informatie:
e-mail: info{a.t.}tupajumi.com
tel: +31 [0] 6 14 15 85 65
post adres: Nieuwenhoornstraat 143b, 3082VG, Rotterdam, Nederland.